Alltid på!

POB er en totalentreprenør med vilje og evne til å finne gode løsninger i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi har en arbeidskultur preget av yrkesstolthet og gjennomføringsevne.

AKTUELT

  • Solid økning for betongavdelingen

    2016 var et år med rekordhøy aktivitet i vår betongavdeling, noe som bidro til fortsatt sterk vekst for selskapet. Drøyt fire måneder inn i det nye året kan avdelingsleder Kjetil Ringlund konstatere at den gode tendensen fortsetter. – Per dato er tempoet enda høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor, sier han. Med en 1. […]

  • Byggeskikkprisen 2017 – POB på pallen

    Torsdag 11. mai gikk kåringen av årets byggeskikkpris av stabelen. Som èn av to aktører endte til slutt Skarra AS opp med «hederlig omtale» for restaureringen av Gamle Wriedts Bryggeri, bak vinnerprosjektet – Aktivitetspark for ungdom. Juryformannen proklamerte at renoveringen av Gamle Wriedts Bryggeri var gjennomført på forbilledlig vis, med en kvalitet i arbeidsutførelsen som […]

  • Nye lærlinger på plass

    – Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen i fremtiden må flere velge yrkesfaglig utdanning. Det er helt avgjørende at arbeidsgiversiden tar sin del av ansvaret, sørger for at det er nok lærlingplasser ute i bedriftene. I POB definerer vi satsning på lærlingene som en naturlig del av samfunnsansvaret, og ser det utelukkende som […]

REFERANSEPROSJEKTER