TomraDrone-3 (1)

TomraDrone-7 (1)

Entrepriseform: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Gjellebekkstubben 4 AS
Adresse: Gjellebekkstubben 14, Lierskogen
Byggeår: 2018-19