Solid økning for betongavdelingen

2016 var et år med rekordhøy aktivitet i vår betongavdeling, noe som bidro til fortsatt sterk vekst for selskapet.

Drøyt fire måneder inn i det nye året kan avdelingsleder Kjetil Ringlund konstatere at den gode tendensen fortsetter.

– Per dato er tempoet enda høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor, sier han.

Med en 1. kvartalsvekst på 77 prosent og en omsetning på ca. 15 mill. er avdelingen helt i rute i forhold til årets ambisiøse omsetningsmål på 70 millioner.

– Veksten gjør seg gjeldende i alle oppdragssegment. Spesielt gledelig er det å konstatere at selskapets intensiverte satsning i samferdselssegmentet nå virkelig begynner å bære frukter. Aktiviteten er stor, og ikke kun i selskapets naturlige omland. I takt med den økende markedsetterspørselen er også det geografiske nedslagsfeltet utvidet, som eksempel kan nevnes det nylig oppstartede prosjektet riksvei 3-25 Ommangsvollen/Grundseth ved Elverum hvor vi er inne som UE, sier Ringlund.

Vår hittil største betongjobb foregår i det mer enn 13.000 kvadratmeter store bygget som er under oppføring på Bangeløkka i Drammen, hvor Ticon er byggherre og hvor POB har totalentreprisen.

Med 15 nye ansatte bare de siste tre-fire månedene er betongavdelingen oppe i en arbeidsstokk på over 50 stykker.