Betong

Betongkonstruksjoner er fundamentet i alle byggeprosjekter, og kvalitet er i vår verden et nøkkelord. I selve byggeprosessen er betong ferskvare, og det betyr at forarbeidet må gjøres 100 prosent, hver gang! Vår betongavdeling utfører betongarbeid på våre egne totalentrepriser samt betongentrepriser for andre entreprenører. Avdelingens største område er betongentrepriser innenfor samferdselssektoren i form av broer, kulverter, store støttemurer samt andre oppdrag som krever skreddersøm innenfor betongutførelse. POB har kompetanse og utførende fagfolk i eget hus, noe som gir oss økt fleksibilitet.

Stian Berntsen

Kontaktperson

Stian Berntsen
Avdelingsleder betong
T: 952 44 077
E: stian.berntsen@pob.no