HMS

Alle avdelingene i POB skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø, her spiller god helse en nøkkelrolle. Selskapet har gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse, samt vi har et bevisst og aktivt forhold til risikovurderinger og avviksrapportering. Vi legger vekt på samarbeid internt for å bidra til en åpen og positiv kultur rundt alt vårt HMS-arbeid. Vi gjennomfører jevnlige kontroller både internt og eksternt for å sikre at bedriftens politikk for HMS, kvalitet og ytre miljø etterleves i alle deler av selskapet. I POB skal ingen bli skadet eller syke av å jobbe – i vårt HMS-mål har vi en visjon om null skader og uhell.

POB skal fremme en kultur hvor alle melder fra om uønskede hendelser eller farlige forhold.

Miljø

POB anerkjenner at klimaendringer og klimautslipp setter negative avtrykk på miljøet. Derfor etterstreber vi en så effektiv bruk av materialer og energi som mulig, samt vi har gode og gjennomarbeidede rutiner for avfallshåndtering.

POB har et mål om å unngå unødvendig avfall og at alt avfall skal gjenbrukes eller gjenvinnes.