Nybygg

Som totalentreprenør har vi kompetanse på hele verdikjeden i et byggeprosjekt. Planlegging, prosjektledelse og evnen til å finne gode løsninger i samarbeid med oppdragsgiver er viktige suksesskriterier – og for oss i POB er dette vedtatt!

Hovedtyngden av våre oppdrag har lenge vært næringsbygg for privat sektor. I takt med selskapets vekst vil vi fremover også styrke vår posisjon mot prosjekter for offentlig sektor.

Kjetil Ellefsen

Kontaktperson

Kjetil Ellefsen
Avdelingsleder nybygg
T: 922 27 941
E: kjetil@pob.no