BB110

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 110
Oppdragsgiver: Ticon
Byggeår: 2017

Drammen Havn Statoil

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Svend Haugsgate 32, Drammen
Oppdragsgiver: Drammen Havn
Byggeår: 2016

Støttemur ved Askim

Entrepriseform: Betongentreprise
Adresse: Ramstadbrua ved Mysen
Oppdragsgiver: Isachsen Anlegg AS
Byggeår: 2016

Vestsideveien, Lier

Entrepriseform: Betongentreprise
Adresse: Vestsideveien FV21 Lier
Oppdragsgiver: T. Engene AS
Byggeår: 2016

Ramstadbrua ved Mysen

Entrepriseform: Betongentreprise
Adresse: Ramstadbrua ved Mysen
Oppdragsgiver: Isachsen Anlegg AS
Byggeår: 2016

Axel Andersen

Entrepriseform: Delentreprise
Adresse: Nedre Eiker vei 49, Drammen
Areal: 900m2
Oppdragsgiver: Axel Andersen Eiendom AS
Byggeår: 2015

Bama Moss

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Årvollskogen 60, Moss
Areal: 1.800m2
Oppdragsgiver: Skovly Eiendom AS
Byggeår: 2015

Bjørkelunden kulvert

Entrepriseform: Underentreprise Betong
Adresse: Bjørkelunden, Krokstadelva
Oppdragsgiver: Nedre Eiker Kommune
Byggeår: 2015

O’Learys

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Amtmand Bloms gate 2, 3015 Drammen
Areal: 630m2
Oppdragsgiver: Linn AS
Byggeår: 2015/2016

Fv. 311, Ersgaard

Entrepriseform: Underentreprise Betong
Adresse: Kantvegen, Lillehammer
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggeår: 2015

Fv. 35 Ski

Entrepriseform: Underentreprise Betong
Adresse: Nordbyveien, Ås
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggeår: 2015

KIWI Kobbervikdalen

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Dråpen 2, Drammen
Areal: 1.200m2
Oppdragsgiver: Moveien Eiendom AS
Byggeår: 2015

Knud Schartums gate

Entrepriseform: Hovedentreprise
Adresse: Knud Schartums gate 7, Drammen
Areal: 12.000m2
Oppdragsgiver: Knud Schartums gate 7 AS
Byggeår: 2015

Skarra bygg

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Øvre Storgate 42, Drammem
Areal: 1.200m2
Oppdragsgiver: Øvre Storgate 42 AS
Byggeår: 2015

Bilia Skøyen

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Drammensveien 213, Skøyen
Areal: 4.500m2
Oppdragsgiver: Drammensveien 213 AS
Byggeår: 2014

Bilia Vestfold

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Semslinna 15, Sem
Areal: 2.800m2
Oppdragsgiver: Bakke Eiendom AS
Byggeår: 2014

C. O. Lunds gate

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: C. O. Lunds gt 25, Drammen
Areal: 6.000m2
Oppdragsgiver: Colletsgate Eiendom AS
Byggeår: 2014

KIWI Fornebuporten

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Oksenøyveien 8 og 10, Fornebu
Areal: 2.200m2
Oppdragsgiver: Kiwi Minidrift AS
Byggeår: 2014

Bilia Lier

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Industrigata 2, Lier
Areal: 3.600m2
Oppdragsgiver: Bilia Personbil AS
Byggeår: 2008 og 2013

HauCon

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Follestad Næringspark, Røyken
Areal: 6 000 m2
Oppdragsgiver: Beto Utleie AS
Byggeår: 2013

Gilhus Bruk

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Gilhusveien 7A, Lier
Areal: 4.500m2
Oppdragsgiver: Gilhus Bruk AS
Byggeår: 2013

KIWI Lierskogen

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Gamle Drammensvei 90, Lier
Areal: 1.200m2
Oppdragsgiver: Lierskogen Eiendom AS
Byggeår: 2013

KIWI Ytre Enebakk

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Gjeversrudveien 1, Ytre Enebakk
Areal: 1.350m2
Oppdragsgiver: Kåres Dagligvare AS
Byggeår: 2013

Lier Asvo

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Kjellstadveien 11, Lier
Areal: 1.000m2
Oppdragsgiver: Lier Asvo AS
Byggeår: 2013

Tangen Næringspark

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Støperigata 7, Drammen
Areal: 6.500m2
Oppdragsgiver: Tangen Næringspark AS
Byggeår: 2013

Brobekkveien 104 B

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Brobekkveien 104 B, Oslo
Areal: 1.200m2
Oppdragsgiver: Hero Eiendom AS
Byggeår: 2011

KIWI Åmot

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Stålfjæra 1, Åmot
Areal: 1.400m2
Oppdragsgiver: Norgesgruppen
Byggeår: 2011

Ligosenteret

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Betzy Kjeldsbergsvei 263, Drammen
Areal: 3.500m2
Oppdragsgiver: Åssidensenteret ANS
Byggeår: 2011

Meny Sande

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Revåveien 5, Sande
Areal: 1.800m2
Oppdragsgiver: AS Sande Meieri Handelslag
Byggeår: 2011

Ocean Saver

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Hans Kiærs gate 1D, Drammen
Areal: 2.200m2
Oppdragsgiver: Drammen Havn
Byggeår: 2011

OSRAM

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Tomtegata 80, Drammen
Areal: 5.200m2
Oppdragsgiver: AG Invest AS
Byggeår: 2011

Fellespakkeriet, Lier

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Fruktveien 21, Lier
Areal: 3.000m2
Oppdragsgiver: Fellespakkeriet DA
Byggeår: 2010

Jernbaneskolen

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Østre Akervei 256, Oslo
Areal: 3.000m2
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Byggeår: 2009

KIWI Lierbyen

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Vestsideveien 7, Lier
Areal: 1.000m2
Oppdragsgiver: Kiwi Eiendom
Byggeår: 2009

Nesbruveien 33

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Nesbruveien 33, Bærum
Areal: 3.000m2
Oppdragsgiver: Nesbruveien 33 AS
Byggeår: 2008

Maxbo Lier

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Husebysletta 3, Lier
Areal: 7.000m2
Oppdragsgiver: Reinsve Eiendom AS
Byggeår: 2007

Drammensbadet

Entrepriseform: Underentreprise Betong
Adresse: Marienlyst, Drammen
Oppdragsgiver: Drammen Kommune
Byggeår: 2007