Bygg-studenter besøkte POB i Kongsberg

I desember var det byggestart på NorgesGruppens nyeste miljøbutikk Kiwi Skollenborg i Kongsberg kommune.

Det Lier-baserte entreprenørkonsernet POB er totalentreprenør på prosjektet, oppdragsgiver er NorgesGruppen Eiendom AS. Den nye butikken blir det første bygget i Skandinavia med selvbærende takkonstruksjon i tre. Nylig besøkte studenter fra Bygglinja på Tinius Olsen Fagskole i Kongsberg prosjektet.

Ansvarlig for rekruttering og fagutvikling i POB, Martin Dammen, mener det er viktig at arbeidsgiverne stiller opp som «læringsleverandør» for sine kommende bransjekollegaer.

– Bransjen trenger flere tusen nye ingeniører og fagarbeidere hvert eneste år for å få jobben gjort. For de som har tatt valget – som studentene på Tinius Olsen, er det viktig å komme så tett på virkeligheten som mulig. Som en stor regional entreprenør betrakter vi det derfor like mye som et samfunnsansvar som et privilegium, innimellom å få lov til å stille opp som «klasserom», sier Dammen.

Jermund Indrevoll, faglærer ved Tinius Olsen, deler Dammens oppfatning.

– Det å flytte læringsarena ut til virkelige prosjekter er viktig for å knytte teori og praksis. Med prosjektet Kiwi Skollenborg praktisk talt rett utenfor skolen var POBs gode initiativ en mulighet fagskolen bare måtte benytte, sier han.

Indrevoll mener at samarbeid med næringen er tilnærmet like viktig for skolen, som for studentene.

– Én ting er at det knyttes relasjoner mellom student og næring med henblikk på fremtidig karriere. Samtidig bidrar et aktivt samarbeid med næringen til at vi holder oss oppdatert som faginstitusjon. Besøk som dette hjelper oss helt enkelt å kvalitetssikre selve innholdet i studiet.