– Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen i fremtiden må flere velge yrkesfaglig utdanning. Det er helt avgjørende at arbeidsgiversiden tar sin del av ansvaret, sørger for at det er nok lærlingplasser ute i bedriftene. I POB definerer vi satsning på lærlingene som en naturlig del av samfunnsansvaret, og ser det utelukkende som en styrke å ha unge fremadstormende med på laget, sier daglig leder Morten Vilhelmshaugen i POB. Nylig kunne det Lier-baserte entreprenørselskapet ønske to nye lærlinger velkommen til bedriften.

Hovedpersonene selv, Zia Jafari og Chris Robin Arnold – på vei mot en tilværelse som henholdsvis tømrer og forskalingssnekker, var aldri i tvil da kontraktstilbudet fra POB kom.

– Valget var enkelt. POB fremstår som et ryddig og fint firma som er veldig engasjerte i oppgaven med å lære oss faget. Det er flott at de vil satse på oss unge som er i startgropa for en fremtid i bransjen, vi gleder oss voldsomt til å komme i gang, uttaler de to.

Selv om kravet til formalkompetanse er økende i bransjen ligger èn ting fast fra «den gamle verden», også i POB.

– Egeninnsats, fastslår Morten Vilhelmshaugen.

– Læringsvilje og innsats er de to viktigste parameterne for personlig utvikling. Hele tiden yte det lille ekstra. Har du bare nok fagstolthet og er villig til å legge ned den tiden som kreves for å bli god, er det bare du selv som setter grensen for hvor langt du kan nå, avslutter POB-sjefen.