Pål Høiback er ansatt som ny leder for organisasjon og utvikling i den Lier-baserte bygg-entreprenøren POB. 

Høiback kommer fra Isachsen Gruppen, der han de siste åtte årene har jobbet som HR-sjef.

– Som mangeårig medlem av ledergruppa der har jeg sett hvor viktig begrepet organisasjonsutvikling er for et selskap i et vekst. Det er spennende å bli en del av POB. Selskapet har en sterk vinnerkultur, med klare ambisjoner og mål for fremtiden. Selskapet gjør stadig grep for å sikre at den positive utviklingskurven fortsetter, og jeg gleder meg til å bidra, sier Høiback.

– Han har lang fartstid innenfor fagfeltet HR, samt bringer også til torgs tung erfaring på HMS/KS-området. Med ansettelsen løfter vi temaet HR og organisasjonsutvikling opp på et mer strategisk nivå, forteller daglig leder i POB, Morten Vilhelmshaugen.

– POB vokser så det knaker, både i omsetning og antall ansatte. Vi legger lista høyt, og skal vi klare å levere på målsetningene er vi avhengige av å prestere på alle nivåer i organisasjonen. Det å ta vare på de menneskelige ressursene er det mest verdifulle vi kan gjøre. I dette perspektivet er organisasjonsutvikling et nøkkelord, legger Vilhelmshaugen til.

– Det krever fokus og kompetanse i alle ledd for å oppfylle strategier og mål. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle organisasjonen til å bli mer dynamisk og enda bedre rustet til å møte markedets stadig endrede krav, forteller Høiback.