Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen, som har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter ble stiftet i 2003. Siden har mer enn 5.400 norske bedrifter blitt sertifisert. Nylig ble også det Lier-baserte entreprenørkonsernet POB medlem av Miljøfyrtårn-familien.

Daglig leder Morten Vilhelmshaugen ser mange fordeler ved å bygge aktiv miljøledelse inn i arbeidskulturen.

– I POB har vi lenge vært opptatt av bærekraft og miljø – som Miljøfyrtårnbedrift får vi nå satt vårt engasjement mer i system. Ordningen gir oss konkrete verktøy for målinger og rapportering av alt fra energiforbruk og transport til avfall og innkjøp, og vil være et viktig bidrag til våre store ambisjoner på feltet.

Tidligere i år ble Miljøfyrtårn som første nasjonale ordning i Europa sidestilt med internasjonale standarder som ISO 14001 og EMAS i alle offentlige anbudsprosesser. Vilhelmshaugen mener milepælen aktualiserer viktigheten av å sette aktiv miljøledelse høyt opp på dagsorden.

– Å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift er et synlig bevis på at POB tar både miljø og samfunnsansvar på alvor. Vi er veldig fornøyd med å ha gjennomført en slik prosess, og ser frem til de merverdiene dette vil gi både oss og kunder.

POB miljøfyrtårn-sertifiseres etter den såkalte hovedkontormodellen. Dette innebærer at alle POBs avdelinger med flere enn fem ansatte er sertifisert etter kriteriene for kontorvirksomheter og maskinentreprenører.

– Sertifiseringen bidrar til å styrke merkevaren POB med svært meningsfulle verdier. Nå gleder vi oss bare til å komme i gang, omsette alle de nye tiltakene i lønnsom og bærekraftig drift, avslutter daglig leder i POB Morten Vilhelmshaugen.