POB bygger for Kongsberggruppen

Fredag 30. august inngikk Kongsberg Teknologipark AS totalentreprisekontrakt med POB for bygging av nye kontorlokaler og montasjehaller på «Arsenalet» i Kongsberg.

Primærbruker av lokalitetene når ferdigstilt vil være Kongsberg Defence and Aerospace, med flere ulike underavdelinger.

Arbeidene har oppstart allerede i september.

– Vi gleder oss til å starte opp, og ønsker å takke Kongsberg Teknologipark for tilliten de har vist oss. POB stiller i prosjektet med solid kompetanse og vi jobber alltid for å levere de beste bærekraftige løsningene, forteller avdelingsleder Bygg, Per-Magne Doull.

Oppdraget markerer ytterligere fotfeste for POB i regionen.

– Kongsberg er et marked vi satser aktivt i. Bl.a. har vi bygget en «KIWI miljøbutikk» for NorgesGruppen Eiendom i samme region, prosjektet ble ferdigstilt i juni fjor. At vi nå vinner nok en viktig kontrakt bidrar til å styrke vår posisjon i et marked vi betrakter svært interessant i årene som kommer.

I Kongsberg Teknologipark-oppdraget benytter POB seg av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BiM). Dette bedrer blant annet prosjektets informasjonsflyt og reduserer risikoen for byggefeil.

Prosjektet ferdigstilles i desember 2020.