Ticon-bygget i Drammen sentrum

POB i rute med utfordrende rehabiliteringsprosjekt i Drammen.

Det 57 år gamle Ticonbygget i Drammen er vurdert av kommunen til å ha særskilte antikvariske verdier.

Definisjonen innebærer at bygningsmessige endringer skal skje i nær forståelse med byggets tidstypiske uttrykk, underforstått at moderniseringer så langt det lar seg gjøre ikke skal komme i konflikt med dette.

Dette var bakteppet, da POB på oppdrag av byggherre Ticon Eiendom i januar i år tok fatt på en storstilt rehabilitering av det 10-etasjer høye signalbygget.

Ti måneder ut i leveransen sier POB-prosjektleder Kjetil Ellefsen at de er i rute med det omfattende oppdraget.

– Det er helt klart den mest komplekse og krevende rehab-jobben vi har hatt hånd om. Samtidig er det også den særskilt mest givende, i den forstand at vi er med på å skrive historie både hva materialvalg og prosjektløsninger gjelder, sier Ellefsen i en pressemelding.

Allerede tidlig i forprosjektfasen ble det bestemt at bygget skulle transformeres til et som i høy grad skulle produsere sin egen strøm.

Med bakgrunn i verneregelverket ble det samtidig klart at fasaden etter rehabiliteringen måtte se tilnærmet identisk ut med den opprinnelige. Tilsvarende skulle også betongveggene i gavler fremstå med den dybdevirkningen de hadde i forveien.

Prosjektets avanserte tekniske fasadeløsning er utarbeidet gjennom et forprosjekt i samarbeid med prosjekteringsleder Peter Sjøberg hos Sweco.

Resultatet er blitt et fasadeelement som ikke har blitt bygget før. Dette blir laget på lokal fabrikk hvor elementer som kopierer de eksisterende blir utstyrt med såkalt elektrokromatisk glass – i praksis avanserte solcellepaneler som sitter i fastfeltene under/over selve vinduene.

-Løsningen gir ekstremt høy isolasjonsevne, og innebærer at energi- og effektbehovet til oppvarming og kjøling reduseres betraktelig. Ambisjonsnivået for bygget er på 62 kWh/m2 levert energi, ifølge POB Entreprenør.

Ticon-bygget ligger tett på sentrale trafikknutepunkt, både jernbane- og busstasjon ligger i umiddelbar tilknytning.

-Beliggenheten byr på visse logistiske utfordringer. Det er tett med kollektivtransport, og myke trafikanter på alle hold og kanter fra morgen til kveld. I sum som sagt et krevende prosjekt på de fleste måter. Samtidig som det er et privilegium å få lov til å jobbe for en byggherre som er så til de grader fremoverlent hva gjelder innovasjon og bærekraft, avslutter Ellefsen.

I tillegg til fasadearbeidet bygges det om fire etasjer for leietakeren Multiconsult. POB har daglig opp mot 40 ansatte i sving på prosjektet, som ferdigstilles i løpet av første kvartal 2020.