Illustrasjonsbilde Spinderitunet

POB skal fornye historisk industribygg til leiligheter på Spinderitunet for Solberg Spinderi Holding AS.

Første del av bygningsmassen på Solberg Spinderi ble tatt i bruk i 1854 og i disse dager går POB Entreprenør i gang med å fornye den historiske bygningen til leiligheter.

– Prosjektets bygningshistorie er spesiell, og det er klart det forplikter å skulle ta vare på et kulturminne. Det gir både spennende muligheter og noen rammer for gjennomføringen, forteller prosjektleder Søren Halck Johannsen i en pressemeding.

Rammetillatelsen ble nylig gitt og oppstart av byggeaktivitet er planlagt våren 2021.

– Vi skal bygge 66 leiligheter, i størrelse fra 48-165 kvadratmeter, i alt 5.700 kvadratmeter. I tillegg 2.000 kvadratmeter med felles arealer. Prosjektet er tegnet av Arkitektkontoret Nils Tveit AS.

– Historiene i veggene blir ivaretatt, fasader i lokalprodusert teglstein bevares og vinduer fornyes med samme utrykk. De bærende konstruksjoner tas også vare på, bortsett fra takkonstruksjonen, som byttes ut, heter det i meldingen.

– Det har vært et strategisk viktig mål for POB å satse på boligutvikling. Det er gledelig å se at vi lykkes med dette, avslutter Halck Johannsen.

Spinderitunet har salgsstart i januar 2021 og forventes ferdigstilt til årsskiftet 2022/23.