Morten Vilhelmshaugen, daglig leder i POB

Et drøyt år etter at DNB som første bedrift i Norge besluttet å legge ned intranettet til fordel for kommunikasjonsplattformen Facebook Workplace, gjør nå det Lier-baserte entreprenørselskapet POB det samme.

Daglig leder i POB, Morten Vilhelmshaugen, har notert seg at flere store, norske virksomheter det siste året har fulgt i bankkjempens fotspor, men tror samtidig at hans eget selskap er blant de første bygg– og anleggsbedriftene til å ta steget.

– Jeg registrerer at toneangivende selskaper som Telenor, XXL og Evry alle har gjennomført skiftet. For vår egen del ble nysgjerrigheten vekket da vi så at Moelven i fjor høst gjorde det samme – og meldte om utelukkende positive tilbakemeldinger fra sine ansatte, sier han.

Vilhelmshaugen forteller at bedriften lenge har vært på utkikk etter en bedre kommunikasjonsplattform enn det han beskriver som det «gammeldagse intranettet».

– Målet er et system som er så lavterskel og funksjonsvennlig at de ansatte i begge betydninger av ordet vil bruke det. Det tidligere intranettet har primært handlet om å nå ut med praktisk informasjon til de ansatte, mens med Workplace kan alle ansatte kommunisere på kryss og tvers i firmaet, mellom avdelinger og mellom ansatte. Vi kan opprette grupper, opprette arrangementer, sende live-video, ringe hverandre direkte både med og uten video. Og i tillegg lanserte Workplace nylig funksjoner for fildeling som gjør at det for oss også ivaretar det behovet intranettet tidligere dekket, sier han.

POBs arbeidsstyrke er som mange andre i bransjen flerspråklig. Vilhelmshaugen poengterer at behovet for et system som fanger opp på nettopp denne dimensjonen har veid tungt i valget av systemleverandør.

– En ting er at vi er operative av natur – det er ikke akkurat sånn at vi kan samle troppene rundt kaffemaskinen her på hovedkontoret hver gang vi har noe å meddele. I tillegg kommer utfordringen med at en god del av våre ansatte ikke har norsk som morsmål – det er avgjørende at vi har et setup som ivaretar alle.