POB Betong AS blir navnet på det nye selskapet som fisjoneres ut fra POB Entreprenør AS.

Selskapet skriver at betongavdelingen til POB har hatt sterk vekst de siste årene, og beslutningen om å drive virksomheten videre som et eget selskap er ifølge daglig leder Ole Feet i POB Entreprenør, en naturlig utvikling i konsernets vekststrategi.

– I POB Entreprenør har vi egne avdelinger som jobber med totalentrepriser innenfor næringsbygg og boligprosjekter. Betongvirksomheten rendyrker betongarbeid innenfor alle deler av byggsektoren, samt til samferdselsprosjekter. Betongavdelingen har allerede en sterk organisasjon og vil med denne fisjonen kunne operere enda friere og mer målrettet i sine markeder. Samtidig er det viktig å understreke at de vil tilhøre samme konsern og fortsatt nyte godt av fellesfunksjoner på tvers i gruppen, sier Feet i en pressemelding.

Kjetil Wam, vil etter fisjonen fortsette som avdelingsleder i POB Betong AS som totalt utgjør 35 ansatte med en omsetning på prognosert 180 millioner kroner for 2022.

– Vi vil med dette kunne rendyrke vårt fagområde og vår spisskompetanse ytterligere, og vi har en klar ambisjon om at kundene våre skal oppleve enda tettere oppfølging på service, kommunikasjon og rådgivning. Samtidig vil vi kunne operere tydelig og målrettet med tanke på rekruttering av nye medarbeidere, sier Kjetil Wam i meldingen.

Wam melder om en rekordhøy ordrereserve og er meget optimistisk på vegne av selskapet fremover.

– Vi har en organisasjon bestående av dyktige fagfolk i alle disipliner, og markedet ser bra ut for oss i overskuelig framtid. Med solide eiere i ryggen har vi forutsigbarhet og ressurser til å møte morgendagens krav til kvalitet og bærekraftige løsninger, sier Wam.