Det Lier-baserte entreprenørselskapet POB har lagt bak seg et 2016 med sterk vekst.

Alle virksomhetsområder skal ha vist fremgang i fjor. Omsetningen steg til 375 millioner, og økningen innebærer en vekst på 27 prosent sett i forhold til året før. I tillegg er ordrereserven økt til et historisk høyt nivå. I år jobber de mot en omsetning på 500 millioner kroner.

– Høy aktivitet og god gjennomføring er hoved-driverne bak den gode utviklingen, forklarer daglig leder i POB, Morten Vilhelmshaugen.

– Konkurransen er som alltid stor, og jeg er godt fornøyd med at vi evner å levere sterke resultater i et krevende marked. Aktiviteten har vært høy gjennom hele året både innen bybygg, rehab og betong, våre tre hovedsegmenter. Det har vært et hektisk år – all ære til organisasjonen vår for den flotte måten oppgavene er løst på, legger han til.

– Konsernets finansielle stilling er god. Sammen med de sterke resultatene gir det god handlefrihet og grunnlag for videre vekst. I POB er vi offensive av natur. Samtidig er veksten nødt til å være lønnsom – vi tenker like mye bunnlinje som topplinje. I 2016 oppnådde vi en resultatmargin på 6, 2 prosent. For 2017 legger vi lista litt høyere, og styrer etter et mål på 8 blank, forteller Vilhelmshaugen videre.

Nye kollegaer, står høyt på POB-sjefens 2017-ønskeliste.

– Vi vokser så det knaker. Derfor jobber vi i øyeblikket hardt på rekrutteringssiden. Akkurat nå er behovet for betongarbeidere og tømrere størst, avslutter Vilhelmshaugen.