Monter-4 (1)

Monter-8 (1)

Entrepriseform: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Gjellebekkstubben 3 AS
Adresse: Gjellebekkstubben 8, Lierskogen
Byggeår: 2018-19