Tangen Næringspark

Tangen02

Tangen Næringspark

Tangen04

Tangen Næringspark

Tangen03

Tangen Næringspark

Tangen01

Entrepriseform: Totalentreprise
Adresse: Støperigata 7, Drammen
Areal: 6.500m2
Oppdragsgiver: Tangen Næringspark AS
Byggeår: 2013