Morten Vilhelmshaugen og Per Magne Doull

Høy ordreinngang gjennom de siste kvartalene gjør at Lier-entreprenøren POB kan ta juleferie med en historisk høy ordreportefølje. Ved inngangen til det nye året viser tallenes tale en foreløpig ordrereserve på nærmere 600 millioner. 

Så høy ordrereserve har POB aldri tidligere hatt, og daglig leder Morten Vilhelmshaugen ser lyst på fremtiden og mener selskapet er godt rustet for videre vekst fremover.

– Etter en litt langsom 2018-start er vi nå der vi skal være. Situasjonen forteller at vi har lykkes godt med den strategien vi gikk inn i året med, et vesentlig element i denne har vært å styrke kapasiteten på kalkulasjonssiden. Vi har i løpet av året økt bemanningen i avdelingen ganske kraftig, en investering vi nå virkelig begynner å se resultatene av, sier Vilhelmshaugen.

Avdelingsleder for Bygg, Per-Magne Doull, slutter seg til sjefens observasjoner.

– Kalkulasjonsteamet har i perioden regnet på oppdrag til en samlet verdi av ca. 1, 6 milliarder kroner; en uttelling på 600 millioner kan ikke karakteriseres som annet enn formidabelt,  sier Doull.

Han legger til at det ikke utelukkende er kalkulasjonsområdet, som har vært under strategi-lupen.

– Vi bestemte oss ganske tidlig i 2018 for å konsentrere ressursene om færre, men til gjengjeld større og mer lønnsomme oppdrag. Tilnærmingen ser vi har gitt god effekt. 2018 har også vært året hvor vi har vi har blitt tatt opp i Miljøfyrtårn-familien. Sertifiseringen tilfører verdi både strategisk og operativt, og er blitt godt mottatt hos våre samarbeidspartnere.

– Aller mest ros skal selskapets mange dyktige ansatte ha, understreker Morten Vilhelmshaugen.