Miljø og grønne løsninger

Bærekraftig utvikling er et komplekst tema. Det er mange faktorer som skal ses i sammenheng når et bygg eller anleggsoppdrag skal tas fra tegnebordet til ferdig prosjekt. I POB er vi opptatt av å treffe lønnsomme og bærekraftige valg allerede fra dag èn i prosjekteringen. Det enkelte prosjekt blir skreddersydd og tilpasset i tett samarbeid med byggherre, arkitekter og øvrige sentrale prosjektpartnere.

Samfunnet er avhengig av å utvikle et næringsliv som sørger for bærekraftig verdiskaping, og som er med på å løse miljø – og klimautfordringene. I POB tror vi helhjertet på at våre aktive strategier på området utgjør en positiv forskjell i dette arbeidet. Vårt mål, både på kort og lang sikt, er å skape varige verdier både for samfunnet og for POB.

POB har utarbeidet en klimarapport, som er tilgjengelig ved forespørsel.

Miljøsertifisert

MiljøfyrtårnBærekraftige løsninger omfatter mange forskjellige sertifiseringer, en av disse er «Miljøfyrtårn». Med virkning fra juli 2018 er POB Miljøfyrtårn-godkjent, sertifikatet er Norges mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

POB har i lang tid vært opptatt av bærekraft og miljø. Som Miljøfyrtårnbedrift settes engasjementet nå mer i system. Ordningen gir oss konkrete verktøy for målinger og rapportering av alt fra energiforbruk og transport til avfall og innkjøp, og vil være et viktig bidrag til våre store ambisjoner på området.