Som totalentreprenør har vi kompetanse på hele verdikjeden i et byggeprosjekt. Planlegging, prosjektledelse og evnen til å finne gode løsninger i samarbeid med oppdragsgiver er alltid fokus for oss i POB. I tillegg til nybygg har vi lang erfaring på komplekse rehab-jobber.

Hovedtyngden av våre oppdrag har lenge vært næringsbygg for privat sektor. I takt med selskapets vekst vil vi fremover også styrke vår posisjon mot prosjekter for offentlig sektor.

Marius Madsgård

Avdelingsleder bygg

T: 916 94 403
Send epost