Alle avdelingene i POB skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø, her spiller god helse en nøkkelrolle. Selskapet har gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse, samt vi har et bevisst og aktivt forhold til risikovurderinger og avviksrapportering. Vi legger vekt på samarbeid internt for å bidra til en åpen og positiv kultur rundt alt vårt HMS-arbeid. Vi gjennomfører jevnlige kontroller både internt og eksternt for å sikre at bedriftens politikk for HMS, kvalitet og ytre miljø etterleves i alle deler av selskapet. I POB skal ingen bli skadet eller syke av å jobbe – i vårt HMS-mål har vi en visjon om null skader og uhell.

POB skal fremme en kultur hvor alle melder fra om uønskede hendelser eller farlige forhold.