POBs forretningsmodell bygger på ansvarlig drift og vi ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte til samfunnsnyttig virksomhet. Vi lever av tillit og har gjennom 25 år bygget en arbeidskultur basert på at vi skal være ansvarlige og skikkelige i alt hva vi gjør. Ut fra denne tankegangen ser vi det som et privilegium å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet du og vi er en viktig del av.

Idrett

Idrett har mange positive ringvirkninger, og POB har valgt å konsentrere sitt samfunnsengasjement mot dette sponsorområdet. Vi engasjerer oss både i topp- og breddeidretten. Strømsgodset Fotball er vår hovedsamarbeidspartner. Når det gjelder barne– og ungdomsidretten i distriktet støtter vi en rekke klubber og foreninger – velkommen med din søknad.

Send søknad og fortell hvorfor nettopp din klubb fortjener støtte. Søknadsvinduet er fra 1. november til 15. januar hvert år. De som får innvilget støtte for beskjed innen 1. februar.

Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner, politiske organisasjoner og religiøse organisasjoner.

POB er en viktig leverandør i en samfunnskritisk bransje. Vi skaper lønnsomme arbeidsplasser med positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, og vi har en høy etisk standard.