Neil K. Samuelsen
Styreleder
E: Send epost

Morten Vilhelmshaugen
Styremedlem/daglig leder
E: Send epost

Lars Nilsen
Styremedlem
E: Send epost

Petter Holmen
Styremedlem
E: Send epost

John-Erik Loe Olsen
Styremedlem
E: Send epost