Kontaktpersoner/ Ledergruppe

Styret

Bak selskapet står et aktivt og solid norsk eiermiljø, med tung industriell og finansiell kompetanse. Styret vårt i POB Entreprenør gjenspeiler dette. I styret sitter Lars Nilsen, Morten Vilhelmshaugen, John-Erik Loe Olsen, Petter Holmen og Neil K. Samuelsen som er styrets leder.